Informace o nás

   Ondřej a Lucie Tryhukovi - Dudáci Tryhuci jsou nositeli této unikátní lidové tradice,s níž již řadu let účinkují na folklorních festivalech u nás  i v zahraničí. Působí v několika souborech ( Gajdůšek, Omičánek,Spojené Huky Slovenska..)      a spolupracují s mnoha organizacemi, zabývajícími se rozvojem a udržováním lidových tradic nejen v ČR.  Krom tradiční lidové hudby našich krajů se věnují také dudácké hudbě zahraničních zemí, takže v jejich repertoáru zaznívají písně z celé Evropy. V současnosti se nejvíce věnují obnově dudácké kultury na jihozápadním Brněnsku - především v Omicích,kde také založili vlastní dudácký festival Gajdefest a snaží se k folkloru přivézt nové nadšence.

   Myšlenka začít prezentovat dudy pro děti započala oslovením paní učitelky, která vedla svoji školičku kolem naší zahrady, když jsme zrovna vyhrávali a cvičili na festival. Děti se začaly kupit u plotu a neměly sebemenší zájem pokračovat v cestě, dokud jsme na prosby a přemlouvání nezareagovali přislíbem, že jim přijdeme zahrát do školky. A nestačili jsme se divit, jak děti kouzelně reagovaly na tento krásný hudební nástroj, připomínající zvířátko vzhledově i zvukově. Nejdříve se zježí srst, pak se ozve mečivý zvuk a z huku za zády temné bručení. K tomu jsme přidali nějakou tu pohádku o tom, jak pastýř svými dudami zaplašil vlka a program byl na světě :) A tak ani nevíme, jak se o nás doslechli i v domově pro seniory. Jejich reakce nás nenechaly na pochybách, že dudy, kroje a fujary jsou těmi nejsrdečnějšími nositeli mouder dávných věků, a že je skutečně potřeba si je nenechávat pro sebe, ale naopak šířit dále mezi lid, kam patří.

   Naší cílovou skupinou jsou převážně děti, jimž se snažíme dudy přiblížit formou vyprávění a příběhů. Děti si tak vytváří svůj pohled na nástroj, který znají už jen z pohádek a my doufáme, že se mezi nimi najdou i takoví nadšenci, díky kterým budou tradice a folklor i nadále vzkvétat.                                                                         Pro děti máme několik hudebních pořadů - Dudácké představení S kozlíkem na cestách, Píšťalkový program Otloukej se píšťaličko, Vánoční koledování s dudáky  a řemeslnou dílničku pro děti - Kovaříčku, kováři.

Dalším naším programem je koncert pro seniory a širokou veřejnost. Tento pořad je koncipován jako vzpomínka a připomenutí starých dobrých časů, které mnozí z nich ještě pamatují. Vrátíme je zpátky do dob, kdy lidová řemesla a chození k muzice bylo neodmyslitelnou a stěžejní součástí společenského života. Do tohoto koncertu krom dud zařazujeme i další pastýřské nástroje jako jsou fujary ajn píšťaly.

V případě zájmu hrajeme na různých kulturních akcích, folklorních a historických slavnostech,či soukromých oslavách.