Nabídka programů pro základní a mateřské školy

Od nového roku začínáme opět cestovat s naším Kozlíkem po českých i slovenských školách. Kromě programu ,,S Kozlíkem na cestách",kde dětem představujeme dudáckou muziku a dudy jako tradiční a pohádkový nástroj, máme i další hudební program ,,O Píšťalkách". Pořad věnovaný nejrůznějším flétnám a píšťalkám z celého světa, zaměřený nejvíce na pastýřskou kulturu a pro naše okolí blízké dechové nástroje - píšťalkami počínaje a fujarou konče. Dále je možnost domluvit se na předváděcí akci ,,Kovaříčku, kováři". Tento program je vhodný zejména na jarmarky a jiné venkovní akce. Dětem i dospělým se snažíme ukázat krásu kovářského řemesla a děti si spolu s námi zkusí vykovat svoji vlastní podkovičku pro štěstí, případně se vyfotit v pravé kovářské zástěře :)